Show TOC

 SAP Crystal Reports Viewer

SAP Business One'da SAP Crystal Reports Viewer'da şunları görüntüleyebilirsiniz:

 • Crystal Reports

 • Crystal Reports belge düzenleri

SAP Crystal Reports Viewer, hem raporlar hem de düzenler için aşağıdaki işlevleri sağlar:

 • Belgelerin ve raporların dışa aktarılması

 • Farklı sayfalara dolaşılması

 • Metin aranması

 • Yakınlaştırma faktörünün değiştirilmesi

Aşağıdaki işlevleri yalnızca raporlarda gerçekleştirebilirsiniz:

 • Parametreleri değiştirerek verilerin filtrelenmesi

 • Farklı veri gruplarına gidilmesi

Not Not

SAP Crystal Reports Viewer seçilen SAP Business One görüntüleme dilini desteklemiyorsa, dil İngilizce olarak görüntülenir. SAP Crystal Reports Viewer aşağıdaki dilleri destekler:

 • Portekizce (Brezilya)

 • Çince (Basitleştirilmiş)

 • Çince (Geleneksel)

 • Almanca

 • Hollandaca

 • İngilizce

 • Fransızca

 • İtalyanca

 • Japonca

 • Korece

 • İspanyolca

 • İsveççe

Notun sonu.

Parametreleri değiştirerek rapor verilerinin filtrelenmesi

Not Not

Parametre paneli yalnızca kullanıcıların parametre girmesini gerektiren raporlar için kullanılabilir.

Notun sonu.

SAP Crystal Reports Viewer'a ait parametre panelinde, raporda görüntülemek için verileri filtrelemek üzere rapor parametrelerini değiştirebilirsiniz. Farklı parametre türleri farklı alanlarda değiştirilir, örneğin; açılır kutular, tarih veya zaman seçiciler ve gelişmiş iletişim pencereleri.

Bir parametre zorunlu değilse, bu parametreyi seçip, panelin üst kısmında yer alan Delete ikonunu tıklayarak parametre panelinden silebilirsiniz.

Örnek Örnek

Parametrelerin gelişmiş iletişim penceresinde değiştirilmesi
 1. Parametre panelini görüntülemek için, parametre panelinin araç çubuğunda Parametre panelini aç/kapat (Parametre panelini aç/kapat) ikonunu tıklayın.

 2. Parametre panelinde bir parametre alanını tıklayın.

  Alanın yanında bir ikon görünür.

 3. Adım 2'de bahsedilen Gelişmiş iletişim penceresini göster (Gelişmiş iletişim penceresini göster) ikonunu tıklayın.

 4. Görünen Parametre değerleri girin iletişim penceresinde, bir parametre veya parametre aralığı belirleyin.

 5. Tamam düğmesini seçin.

 6. Parametre panelinin üst kısmındaki Uygula ikonunu tıklayın.

Örnek sonu.

Belgelerin ve raporların dışa aktarılması

Bir belgeyi veya raporu, SAP Crystal Reports Viewer aracılığıyla aşağıdaki dosya biçimlerinden birinde bilgisayarınıza aktarabilirsiniz:

 • Crystal Reports (*.rpt)

 • PDF (*.pdf)

 • Karakterle ayrılmış değerler (CSV) (*.csv)

 • Microsoft Excel (97-2003) (.xls)

 • Microsoft Excel [97-2003] yalnızca veri (.xls)

 • Microsoft Excel Workbook yalnızca veri (*.xlsx)

 • Microsoft Word (97-2003) (.doc)

 • Microsoft Word (97-2003) - düzenlenebilir (.rtf)

 • Zengin metin biçimi (RTF) (*.rtf)

 • XML (*.xml)

Bir belgeyi veya raporu dışa aktarmak için aşağıdakileri yapın:

 1. SAP Crystal Reports Viewer'ın araç çubuğunda Raporu dışa aktar (Raporu dışa aktar) ikonunu tıklayın.

 2. Raporu dışa aktar penceresinde, dosyayı kaydetmek istediğiniz, bilgisayarınızdaki klasöre gidin.

 3. Dosya adı alanına, dışa aktarmakta olduğunuz dosya için bir ad girin.

 4. Kayıt türü açılır listesinden bir dosya türü seçin.

 5. Kaydet düğmesini seçin.

Farklı gruplara gidilmesi

Rapordaki veriler tasarıma göre gruplanabilir. SAP Crystal Reports Viewer, raporda verilerinizi kolayca bulabilmeniz için bir grup ağacı sunar.

Farklı gruplara gitmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Araç çubuğunda Grup ağacını aç/kapat (Grup ağacını aç/kapat) ikonunu tıklayın.

 2. Soldaki grup ağacı panelinde bir grup seçin.

Rapordaki ilişkili verileri vurgulamak için raporda kırmızı bir kutu görüntülenir.

Farklı sayfalara dolaşılması

Veri hacminize veya tanımlanan parametrelere göre, bir rapor veya belge birden fazla sayfa içerebilir. Farklı sayfalara gitmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • SAP Crystal Reports Viewer'ın araç çubuğunda aşağıdaki ikonlardan herhangi birini tıklayın:

  • İlk sayfaya git (İlk sayfaya git)

  • Önceki sayfaya git (Önceki sayfaya git)

  • Sonraki sayfaya git (Sonraki sayfaya git)

  • Son sayfaya git (Son sayfaya git)

 • Araç çubuğunda, sayfa numarası alanına bir sayfa numarası girin ve Enter'a basın.

Metin aranması

Belgede veya raporda metin aramak için:

 1. Araç çubuğunda Metin bul (Metin bul) seçeneğini tıklayın.

 2. Metin bul iletişim kutusunda, Bulunacak öğe alanına bulmak istediğiniz metni girin.

 3. Sonrakini bul düğmesini seçin. Metnin birden çok örneğini bulmak için, istediğiniz kadar Sonrakini bul düğmesini seçin.

Yakınlaştırma faktörünün değiştirilmesi

Bir belge veya raporda yakınlaştırma faktörünü değiştirmek için, araç çubuğunda Yakınlaştır (Yakınlaştır)'ı tıklayın ve görüntülenen listeden bir seçenek belirleyin.

Listede görüntülenmeyen bir yakınlaştırma faktörünü tanımlamak için şunları yapın:

 1. Yakınlaştır listesinden Uyarla'yı seçin. Yakınlaştırma iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Alana, 25 ile 400 arasında bir değer girin.

 3. Tamam düğmesini seçin.

Diğer bilgiler

Daha fazla bilgi için, http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation  adresindeki SAP Business One müşteri portalından indirebileceğiniz SAP Business One'da SAP Crystal Reports ile çalışma kılavuzuna bakın.