Show TOC

ObjectdocumentatiePaymentwizard: stap 7 - Opties opslaan Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

Hieronder staan de velden in de zevende stap van de paymentwizard.

Selecteer in het hoofdmenu van SAP Business One   Betalingen   Paymentwizard   om de paymentwizard te openen.

Paymentwizard: Stap 7 - Opties opslaan
Alleen selectiecriteria opslaan

Selecteer deze optie als u de selectiecriteria zonder het aanbevelingenverslag wilt opslaan. Nadat u op Volgende hebt gedrukt en de systeeemmelding hebt gesloten, selecteert u Voltooien om de paymentwizardsessie te beëindigen.

Hiermee worden niet de geselecteerde open transacties voor deze betalingsrun gereserveerd. U kunt nog steeds de transacties vereffenen met behulp van de ontvangen/uitgaande betalingsdocumenten of met behulp van een nieuwe betalingsrun. Bij het laden van een opgeslagen betalingsrun worden reeds vereffende transacties niet weergegeven.

Aanbevelingen opslaan

Selecteer deze optie als u zowel de selectiecriteria als het aanbevelingenverslag wilt opslaan. Druk op Volgende. Paymentwizard: Stap 8 - Samenvatting betalingsruns en afdrukken - simulatie wordt geopend waarin u verscheidene gesimuleerde paymentwizard-verslagen kunt weergeven en afdrukken.

Deze optie reserveert de geselecteerde open transacties alleen voor deze betalingsrun. Dit betekent dat open transacties die onder deze optie zijn opgeslagen niet kunnen worden vereffend met behulp van de ontvangen/uitgaande betalingsdocumenten of met een nieuwe betalingsrun.

Opmerking Opmerking

Als u een betalingsrun wilt verwijderen, selecteert u in Paymentwizard: Stap 1 - Selectie betalingsrun de betalingsrun, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Annuleren.

Einde van SAP Note
Betalingsopdrachtrun uitvoeren

Selecteer deze optie om een betalingsopdracht te genereren. Na het selecteren van Volgende en sluiten van de systeemmelding verschijnt Paymentwizard: Stap 8 - Samenvatting betalingsruns en afdrukken - simulatie waarin u verscheidene paymentwizard-verslagen kunt weergeven en afdrukken.

Met deze optie kunt u elektronische uitgaande bankbestanden genereren zonder betalingsdocumenten te hoeven maken. Hiermee worden de geselecteerde openstaande transacties alleen voor deze betalingsopdracht gereserveerd. U kunt de openstaande transacties niet in een andere betalingsrun of betalingsopdrachtrun opnemen. U krijgt een melding wanneer u de openstaande transacties vereffent met behulp van de inkomende/uitgaande betalingsdocumenten en wanneer u de openstaande transacties intern afstemt. U kunt de openstaande transacties vereffenen via de BSP-functie. Wanneer de openstaande transacties zijn vereffend, blijft de betalingsopdrachtrun open tenzij u de openstaande transacties sluit met behulp van de knop Betalingsopdrachtregels sluiten in Paymentwizard: stap 6 - Aanbevelingenverslag

Opmerking Opmerking

Voordat u elektronische uitgaande bankbestanden genereert moet u de betalings-add-on installeren en starten. De bankbestanden zijn dezelfde als die worden gegenereerd voor betalingsruns, behalve voor de volgende situatie: als het bankbestand het betalingsdocumentnummer bevat, wordt het betalingsdocumentnummer vervangen door een betalingsopdrachtnummer omdat de betalingsdocumenten nog niet worden gecreëerd in SAP Business One.

Einde van SAP Note

Opmerking Opmerking

Als u een betalingsopdrachtrun wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in Paymentwizard: Stap 6 - Aanbevelingenverslag één voor één op de betalingsopdrachtregels en kiest u Verwijderen totdat de selecties van alle aankruisvakjes in de selectiekolom ongedaan zijn gemaakt. U kunt ook in Paymentwizard: Stap 1 - Selectie betalingsrun de betalingsopdrachtrun selecteren, op de rechtermuisknop drukken en Annuleren kiezen.

Einde van SAP Note
Betalingsrun uitvoeren

Selecteer deze optie om betalingen en betalingsdocumenten te genereren. Na het selecteren van Volgende en sluiten van de systeemmelding verschijnt Paymentwizard: Stap 8 - Samenvatting betalingsruns en afdrukken waarin u verscheidene paymentwizard-verslagen kunt weergeven en afdrukken.