Show TOC

Nesne dokümantasyonuStok değerleme simülasyon raporu - seçim ölçütleri Bu dokümanı dolaşma yapısında bul

 

Bu rapor hakkında genel bilgi için bkz. Stok değerleme simülasyon raporu.

Not Not

Bu konu, bu penceredeki kendinden açıklamalı olmayan veya ek bilgi gerektirmeyen alanları ve diğer öğeleri belgeler.

Notun sonu.
Stok değerleme simülasyon raporu - seçim ölçütleri alanları
Satıcı başlangıcı... bitişi...

Bir kalemin ana satıcısına göre seçimi sınırlayabilirsiniz. Ana satıcı, kalem ana kaydında belirtilir. Bir veya daha fazla ana satıcıdan tüm kalemleri değerleyebilirsiniz.

Yere göre, depoya göre depo seçimi (dahil etme başlangıcı … bitişi, hariç tutma başlangıcı … bitişi)

Hangi depolama yerlerinin raporda dikkate alınacağını belirleyin. Yere göre veya depoya göre seçim yapın; bu durumda dahil edilen ya da hariç tutulan depoların aralığını tanımlarsınız.

Stok nakillerini görüntüleme!

Kalemler için stok nakillerinin değerlemede görüntülenmesini isteyip istemediğinizi belirtin. Seçtiğiniz depoya bağlı olarak, hem stok ikâmeleri hem de çekmeleri listede görüntülenir.

Örnek Örnek

Tek bir depo seçerseniz, bu depo için yalnızca gelen ve giden stok nakilleri görüntülenir. Nakilde yer alan diğer depolarla denkleştirme hareketleri gösterilmez.

Örnek sonu.

Not Not

Stok nakilleri genellikle bir kalemin toplam depo stoku üzerinde etki oluşturmaz ve bu nedenle depo stokunun değerlemesi üzerinde etkiye sahip değildir.

Notun sonu.
Kayıt bitiş tarihi

Hesaplama için nihai tarihi girin.

Proje başlangıcı...bitişi...

Bir veya daha fazla proje için depo stoklarını değerleyebilirsiniz. İlişkiliyse, projeleri girin.

Hesaplama yöntemi

Aşağıdaki hesaplama yöntemlerinden birini seçin.

Not Not

Bu rapor, ya olursa senaryolarının incelenmesi için tasarlandığından, kalem için tanımlananla aynı hesaplama yöntemini seçemezsiniz.

Notun sonu.

Hareketli ortalama

SAP Business One, sürekli olarak hareketli ortalama fiyatı ile stoklarınızı değerler. Başka bir deyişle, her bir mal girişi ve çıkışı için ilgili miktarlar ve fiyatlar temel alınarak bir değerleme gerçekleşir ve hareketli ortalama fiyatı uygun şekilde güncellenir. Değerleme fiyatı, ortalama fiyat ile miktarın çarpımı olarak hesaplanır. Fiyatların zamanla artacağı varsayıldığında, stoktaki kalemler fazla değerlenir. Bu kâr, FIFO yöntemindeki kadar yüksek değildir.

FIFO

Bu değerleme yönteminde SAP Business One, depoya ilk girilen kalemlerin ilk olarak mevcut olacağını varsayar. Başka bir deyişle, mal çıkışları ilk mal girişleri için geçerli olan fiyatlarla değerlenir. Örneğin, üç farklı durumda üç farklı fiyata bir kalemi satın alırsanız, SAP Business One, sattığınız ilk kalemlerin ilk teslimattan olacağını varsayar. Başka bir deyişle, ilk satınalma belgesinden miktar gidinceye kadar, ilgili brüt kârın hesaplaması ve satış için ilk satınalma siparişinden fiyatlar kullanılır. Bu noktada SAP Business One, ikinci satınalma siparişinden kalemler için fiyatı kullanır. Fiyatların zamanla artacağı varsayıldığında, stoktaki kalemler, daha sonraki satınalma belgelerinden daha yüksek fiyatlar kullanılarak değerlenir.

Fiyat listesine göre

Depo stoklarını değerlemek için, SAP Business One'da tanımlanan fiyat listelerinden birini kullanabilirsiniz. Bu yöntemi seçtiğinizde, Fiyat kaynağı alanı görüntülenir. Açılır listeden bir fiyat listesi seçin. SAP Business One daha sonra seçtiğiniz fiyat listesinde kalemler için tanımlanan fiyatları kullanır.

Son değerlendirilen fiyat

Son değerlendirilen fiyatları temel alarak da değerleme gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda SAP Business One, her bir kalem için son hesaplanan maliyetleri kullanır. Örneğin, FIFO yöntemi altında bir değerleme çalıştırır ve ardından son hesaplanan maliyetler için bir değerleme çalıştırırsanız, SAP Business One, FIFO yöntemi altında bir kalem için belirlenen son değeri kullanarak kalemleri değerler.

Fiyat kaynağı

Fiyat listesine göre seçeneğini belirlediyseniz, rapor hesaplaması için fiyat listesini seçin.

Görüntü yöntemi

Rapor için aşağıdaki görüntü biçimlerinden birini seçin:

 • Her kalem için satır - Her kalem için tek bir satır görüntüler

 • Ayrıntılı girişler/onaylar - Tüm mal çıkışlarını ve girişlerini görüntüler

Yabancı para birimi döviz kuru

Yabancı para biriminde işlemleri değerlerseniz, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Rapor tarihindeki döviz kuru

  Kümüle değerler, rapor tarihindeki döviz kuruna göre dönüştürülür.

 • İşlem kuru

  • Hesaplama yöntemi Hareketli ortalama veya FIFO ise ve Toplam için ek YPB'yi seçip yabancı bir para birimi belirttiyseniz, döviz kuru yalnızca görüntüleme amacıyla kullanılır. Kalem maliyetleri her zaman ulusal para birimi cinsinden işlem değerini temel alır. Yabancı para birimi değerleri, ilgili belgelerin eklendiği tarihler için mevcut olan döviz kurlarına göre (  Yönetim   Döviz kurları ve endeksler  ) görüntülenir.

  • Hesaplama yöntemi Fiyat listesine göre veya Son değerlendirilen fiyat ise ve ilgili fiyat listesinde yabancı para birimi cinsinden fiyatın bakımı yapılıyorsa, ulusal para birimi cinsinden kalem maliyetlerini hesaplamak için ilgili belgelerin eklendiği tarihler için mevcut olan döviz kurları (  Yönetim   Döviz kurları ve endeksler  ) kullanılır.

  Aşağıdaki örnek, hesaplama yöntemine göre bir işlem değerinin nasıl farklı şekilde simüle edilebileceğini gösterir:

  Örnek Örnek

  Hesaplama yöntemi

  Mal girişi miktarı

  Mal girişindeki birim fiyat

  Mal girişindeki YPB döviz kuru

  Mal girişleri toplamı

  Fiyat listesindeki fiyat

  İşlem tarihinde Döviz kurları ve endeksler penceresindeki döviz kuru

  Rapor: Ulusal para birimi cinsinden maliyet

  Rapor: Ulusal para birimi cinsinden işlem değeri

  Rapor: YPB cinsinden işlem değeri

  Hareketli ortalama

  10

  10 USD

  0.75

  CLP 75

  Yok

  1*

  CLP 8

  CLP 75

  75 USD

  FIFO

  10

  10 USD

  0.75

  CLP 75

  Yok

  1*

  CLP 8

  CLP 75

  75 USD

  Fiyat listesine göre

  10

  Yok

  Yok

  Yok

  10 USD

  1**

  CLP 10

  CLP 100

  100 USD

  Son değerlendirilen fiyat

  10

  Yok

  Yok

  Yok

  CLP 5

  1*

  CLP 5

  CLP 50

  50 USD

  * = Yabancı para birimi cinsinden işlem değerini görüntülemek için kullanılır

  ** = Ulusal para birimi cinsinden maliyeti ve işlem değerini görüntülemek için kullanılır

  Örnek sonu.
 • Giriş onayı kurunda

  Not Not

  Bu onay kutusu, FIFO hesaplama yöntemi kulanılıyorsa, sürekli olmayan envanter sistemleri için kullanılabilir.

  Şili yerelleştirmesinde bu, geliştirilmiş stok değerleme simülasyon raporu için değil, yalnızca klasik stok değerleme simülasyon raporu için kullanılabilir.

  Notun sonu.

  Stoktan malların onayları için hangi döviz kurunun kullanıldığını belirler. Onay kutusu seçilirse, hesaplama, envanterin stoka girdiği günün (örneğin, kalemin satın alındığı günün) döviz kurunu temel alır. Onay kutusunun seçimi kaldırılırsa, hesaplama, kalemin stoktan onaylandığı günün (örneğin, kalemin satıldığı günün) döviz kurunu temel alır.

Negatif stoka izin ver

Değerleme sırasında negatif stoka izin vermek için onay kutusunu seçin. Kalemler negatif stoklar içerebilir. Muhasebe açısından bakıldığında, negatif stokların değerlemesi için kullanılabilir bir prosedür yoktur.

Not Not

Negatif stok ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Belge ayarları: Genel sekmesi.

Notun sonu.

Negatif stoklara izin verirseniz, aşağıdaki durumlar mümkündür:

 • Raporlama döneminde bir kalemin negatif stoku olursa ve bu seçeneği belirlediyseniz, kalem, seçilen değerleme yöntemi temel alınarak değerlenir. SAP Business One, raporu çalıştırırken böyle bir kalem bulursa, rapor sonuçlarında o kalem için satır yeşil renkle görüntülenir.

 • Bir kalemin raporlama tarihinde negatif stoku olursa, değerleme sonucu, seçilen değerleme yöntemine bağlı olacaktır. Hareketli ortalama fiyatına göre değerleme seçilirse, kalem için negatif bir değer hesaplanır. FIFO değerleme yöntemi seçilirse, bir değerleme mümkün olmaz. Rapor sonuçlarında kalem için satır kırmızı renkle görüntülenir. Bir değerleme gerçekleştirilemezse, değerleme gerçekleştirilmediğini göstermek için kalem için satırda Yok (geçerli değil) açıklaması yer alır.

Raporlama tarihinde negatif stokları önlemek için, raporlama tarihinde veya raporlama tarihinden hemen önce satıcı faturası için bir mal girişi kaydedin.

Toplam için ek YPB

Yabancı para birimi cinsinden değerlemeyi görüntüler.

Varsayılan olarak alanın seçimi kaldırılır ve sonuçlar ulusal para birimi cinsinden görüntülenir.

Toplam için ek YPB'yi seçerseniz, gerekli para birimini seçmeniz gereken ek bir alan görüntülenir. Daha sonra rapor sonuçları penceresinin sol üst kısmında seçilen yabancı para birimi ile ulusal para birimi arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ek bir para birimi belirtirseniz, raporu bir sonraki defa açtığınızda bu görüntülenir.