Start Level 1 Node: Transferring Open Business Partner ItemsTransferring Open Business Partner ItemsEnd Level 1 Node: Transferring Open Business Partner Items
   Start Level 2 Node: Transferring Business Partner ItemsTransferring Business Partner ItemsEnd Level 2 Node: Transferring Business Partner Items
   Start Level 2 Node: Transferring Additional Payment and Refund AmountsTransferring Additional Payment and Refund AmountsEnd Level 2 Node: Transferring Additional Payment and Refund Amounts