Select language:

Dokumentacja obiektuOkno Kody kreskowe

 

Okno Kody kreskowe umożliwia zdefiniowanie kodów kreskowych dla towarów. Dla każdej pojedynczej jednostki miary towaru dozwolone jest zastosowanie wielu kodów kreskowych.

Uwaga Uwaga

Aplikacja SAP Business One obsługuje również wiele kodów kreskowych dla pojedynczej JM typu "Ręczna", jeśli jako grupę JM towaru wybrano Ręczna.

Koniec noty

Aby otworzyć to okno, należy z menu głównego SAP Business One wybrać opcje   Gospodarka materiałowa  Kody kreskowe  .

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy tego okna omówione w dokumentach objętych tym tematem uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty
Kody kreskowe - pola
JM

Wyświetla wszystkie jednostki miary w grupie JM danego towaru.

JM zapasów jest wyświetlana pogrubioną czcionką i jest wybrana domyślnie.

Uwaga Uwaga

Jeśli grupa JM danego towaru jest ustawiona na wartość Ręczna, aplikacja SAP Business One wyświetla w tym polu jedynie jednostki miary pod nazwą "Ręczna".

Koniec noty
Kod kreskowy, Dowolny tekst

Należy wprowadzić kody kreskowe i opisy jednostek miary wybranych w polu JM.

Was this page helpful to you?

Related Content

The following content is not part of SAP product documentation. For more information, see the following disclaimer Information published on SAP site .