Select language:

W tleReguły gromadzenia danych: Kalkulacje

 

Reguły służą do obliczania masy netto, masy w dodatkowej jednostce miary, wartości statystycznych i wartości łącznej zgromadzonych transakcji.

Masa netto

Masa netto jest pobierana z pola Waga odpowiedniego wiersza dokumentu. Jeśli pole Waga jest puste, ale zdefiniowano wagę jednostki sprzedaży i wagę jednostki zakupu dla towaru w późniejszym terminie, wówczas masa netto jest obliczana w sposób przedstawiony w tabeli poniżej:

Rodzaj transakcji

Masa netto

Sprzedaż

Masa netto = Waga jednostki sprzedaży * Ilość

Zakup

Masa netto = Waga jednostki zakupu * Ilość

Uwaga Uwaga

Waga jednostki sprzedaży i waga jednostki zakupu są pobierane z danych podstawowych towaru. Zaokrąglanie obowiązuje tylko w przypadku masy netto, a nie w przypadku wagi jednostki sprzedaży ani wagi jednostki zakupu poszczególnych towarów.

Koniec noty
Masa netto dod. jedn. masy

Masa w jednostce dodatkowej jest obliczana dla pozycji, do których przypisano dodatkową jednostkę miary.

Uwaga Uwaga

Jeśli wymagane jest obliczenie masy towaru w dodatkowej jednostce miary, wówczas należy zdefiniować współczynnik jednostki dodatkowej w ustawieniach Intrastat towaru.

Koniec noty

Wartość wagi używana w obliczeniu domyślnie pochodzi z pola Waga w dokumencie. Jeśli pole Waga jest puste, wówczas wartość wagi pochodzi z wagi jednostki sprzedaży albo wagi jednostki zakupu w danych podstawowych towaru. Ustawienie pola wyboru Użyj wagi w obliczeniach masy w jednostce dodatkowej na karcie Ustawienia Intrastat w danych podstawowych towaru również ma wpływ na obliczenie.

Masa w dodatkowej jednostce miary jest obliczana na jeden z następujących sposobów:

  • Jeśli w obliczeniu używana jest waga, wówczas Masa netto dod. jedn. masy = Ilość × Wsp. dla dodatkowej jednostki miary × Waga

  • Jeśli w obliczeniu nie jest używana waga, wówczas Masa netto dod. jedn. masy = Ilość × Wsp. dla dodatkowej jednostki miary

Przykład Przykład

Przykłady obliczeń masy w dodatkowej jednostce miary

Dodatkowa jedn. miary

Ilość

Mnożnik

Waga (kg)

Użyj wagi w obliczeniu

Formuła/Wynik

Tona

5

0,001

10

Tak

Masa = 5 × 0,001 × 10 = 0,05

Nie

Masa = 5 × 0,001 = 0,005

0

Tak

Masa = 5 × 0,001 × 0 = 0

Nie

Masa = 5 × 0,001 = 0,005

Koniec przykładu
Wartość statystyczna

Wartości statystyczne dla każdego wiersza transakcji są zależne od ustawień w polu wyboru Uproszczona procedura na zakładce Ogólne w oknie Konfiguracja Intrastat.

Reguła kalkulacji wartości statystycznej

Pole wyboru Uproszczona procedura

Reguła kalkulacji

Niezaznaczone

Wartość statystyczna = Suma pozycji × Procentowa wartość statystyczna Incoterms

Niezaznaczone i do wierszu dokumentu nie przypisano warunków Incoterms

Wartość statystyczna = Suma pozycji

Zaznaczone

Wartość transakcji i Łączna wartość deklaracji

Wartość w każdym zadeklarowanym wierszu transakcji jest gromadzona zgodnie z następującymi regułami:

  • Domyślnie jest pobierana z pola Razem (WL) każdego wiersza lub z pola Razem (dok.), jeśli transakcja jest rejestrowana w walucie obcej.

  • Jeśli zdefiniowano upust dla dokumentu, wówczas wartość transakcji jest wartością łączną dla wiersza z upustem.

  • Jeśli dokument Wz dokument Pz został w pełni zafakturowany, wówczas deklarowana jest wartość zafakturowana.

  • Jeśli deklaracja zawiera częściowo zafakturowany dokument Wz lub dokument Pz, wówczas deklarowana jest tylko jego wartość niezafakturowana.

Łączna wartość deklaracji jest sumą wartości wszystkich zgromadzonych transakcji. W zależności od znaku wartość transakcji jest odejmowana od lub dodawana do wartości łącznej.

Was this page helpful to you?

Related Content

The following content is not part of SAP product documentation. For more information, see the following disclaimer Information published on SAP site .