Select language:

Dokumentacja obiektuRaport Analiza sprzedaży: Zakładka Towar

 

Na tej zakładce można określić kryteria wyboru dla raportu Analiza sprzedaży wg towaru, który umożliwia przeanalizowanie sprzedaży według towaru lub grupy towarów. SAP Business One tworzy analizę wolumenu sprzedaży dla każdego towaru.

Aby wyświetlić tę zakładkę, należy wybrać opcje:   Sprzedaż  Raporty sprzedaży  Analiza sprzedaży  Towary.  

Alternatywnie można go otworzyć z modułu Raporty.

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty
Analiza sprzedaży - pola zakładki Towary
Raport roczny, Raport miesięczny, Raport kwartalny

Za pomocą tych opcji można określić, czy raport ma obejmować wyniki dotyczące całego roku czy też poszczególnych miesięcy lub kwartałów.

W przypadku wybrania opcji Raport miesięczny lub Raport kwartalny wyświetlana jest także suma dla całego roku. Ponadto, w przypadku wybrania jednej z tych opcji można ukryć puste okresy przez zaznaczenie pola wyboru Ukryj miesiące bez danych/Ukryj kwartały bez danych.

Faktura, Zlecenia sprzedaży, Dokumenty Wz

Należy wybrać typ dokumentu, na podstawie którego ma zostać wykonana analiza sprzedaży.

Uwaga Uwaga

  • Jeżeli podstawą do utworzenia anulowania faktury jest faktura z tytułu zaliczki za sprzedaż, anulowanie faktury nie pojawi się w raporcie.

  • Anulowane zlecenia sprzedaży nie pojawiają się w raporcie.

  • Zwroty są wyświetlane w ramach uwag do dokumentów WZ i powodują obniżanie sum sprzedaży.

Koniec noty
Wyświetlanie indywidualne

Wyświetlany jest raport dla pojedynczego towaru.

Bez podsumowań

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie jednej pozycji dla każdego towaru lub grupy towarów (jest to zależne od ustawień w polach Wyświetlanie indywidualne oraz Wyświetlanie grupowe).

Sumowanie wg odbiorcy

Dla każdej kombinacji towaru i odbiorcy (lub grupy towarów i odbiorcy) w raporcie wyświetlona zostanie osobna pozycja.

Sumowanie wg sprzedawcy

Zaznaczenie tej opcji umożliwia wyświetlenie pozycji dla każdej kombinacji towaru i sprzedawcy, który go sprzedał.

Wybór główny

Należy określić zakres towarów, które mają zostać uwzględnione w raporcie.

Aby wykorzystać charakterystyki towaru jako kryterium wyboru, proszę określić zakres indeksów, podać grupę towarów (o ile jest to potrzebne) oraz wybrać przycisk Charakterystyki.

Wybór dodatkowy

Opcja ta umożliwia zdefiniowanie dodatkowego wyboru: według zakresu odbiorców, grupy, charakterystyk, sprzedawcy lub wszystkich tych kryteriów.

Wyświetl kwoty w walucie systemu

Opcję tę należy zaznaczyć w celu wyświetlenia kwot w raporcie w walucie systemu.

Zobacz też

Analiza sprzedaży

Was this page helpful to you?

Related Content

The following content is not part of SAP product documentation. For more information, see the following disclaimer Information published on SAP site .