Select language:

Dokumentacja obiektuDokumenty zakupu, zakładka Podatek VAT: Indie

 

Proszę użyć tej zakładki do określenia informacji o podatku VAT od sprzedaży właściwych dla raportów.

W celu uzyskania dostępu do tej zakładki należy wybrać opcje   Zakup  Zamówienie zakupu, Dokument Pz, Zwrot, Faktura zakupu, Anulowanie faktury zakupu, Żądanie zaliczki z tyt. zakupu, Faktura za zaliczkę z tyt. zakupu  Podatek VAT  .

Pola właściwe dla podatku VAT od sprzedaży
Informacje podatkowe

Kliknięcie przycisku Przeglądaj (Przeglądaj) umożliwia otwarcie okna Informacje podatkowe umożliwiającego zmianę lub wyświetlenie szczegółowych informacji podatkowych.

Kategoria transakcji

Należy określić kategorię transakcji.

Numer formularza

W tym polu należy określić numer formularza.

Cło - status

Należy określić, czy ta faktura obejmuje, czy nie obejmuje płatności cła.

Uwaga Uwaga

Podczas kopiowania dokumentu właściwości statusu cła dokumentu docelowego przejmuje wartość statusu cła dokumentu bazowego. Właściwości tej nie można wówczas edytować.

Koniec noty
Import

Umożliwia segregację faktur zakupu z tytułu importu.

Nr ref. akcyzy

W tym polu należy określić numer referencyjny akcyzy.

Uwaga Uwaga

Spośród wszystkich dokumentów sprzedaży to pole pojawia się tylko w jednym — w oknie Anulowanie faktury zakupu.

Koniec noty

Uwaga Uwaga

W przypadku anulowań faktur zakupu bazujących na fakturach zakupu i zawierających towary opodatkowane podatkiem CENVAT pole Nr ref. akcyzy jest polem nieobowiązkowym. Po dodaniu dokumentu system automatycznie generuje fakturę akcyzową zakupu.

Koniec noty

Was this page helpful to you?

Related Content

The following content is not part of SAP product documentation. For more information, see the following disclaimer Information published on SAP site .