Select language:

Dokumentace funkceNedokončená výroba

 

Ve výrobních firmách je běžnou obchodní praxí, že mezi zahájením a dokončením výroby existuje časový interval. V tomto období se hodnota zásob rozpracovaných produktů zpravidla účtuje na účet nedokončené výroby, například Nedokončená výroba. Na konci finančního období musí být transakce, které tvoří hodnotu účtu nedokončené výroby, snadno kontrolovatelné.

V aplikaci SAP Business One se zjednodušuje proces vedení účetnictví tak, že se účtování na účet nedokončené výroby takto automaticky odsouhlasí:

 • V případě standardní nebo speciální montážní zakázky s metodou výdeje „Manuální“, probíhá proces odsouhlasení takto:

  • Když vytvoříte doklad Výdej do výroby, je na vrub účtu nedokončené výroby zaúčtována celková cena vydaných komponent.

  • Když vytvoříte doklad Příjem z výroby, je ve prospěch účtu nedokončené výroby zaúčtována cena hotového produktu.

  Existuje-li v účtováních na účtu nedokončené výroby rozdíl mezi cenou komponent a cenou produktu, je tento rozdíl zaúčtován při uzavření montážní zakázky. V důsledku toho je vynulován celkový zůstatek na účtu nedokončené výroby související s účtováními podle montážní zakázky a tato účtování na tento účet jsou úplně odsouhlasena.

 • V případě standardní nebo speciální montážní zakázky s metodou výdeje „Backflush“, probíhá proces odsouhlasení takto:

  • Komponenty pro výrobu jsou vydávány automaticky.

  • Když vytvoříte doklad Příjem z výroby, je na vrub účtu nedokončené výroby zaúčtována celková cena vydaných komponent a ve prospěch tohoto účtu cena hotového produktu.

  Existuje-li v účtováních na účtu nedokončené výroby rozdíl mezi cenou komponent a cenou produktu, je tento rozdíl zaúčtován při uzavření montážní zakázky. I když při uzavření montážní zakázky na účtu nedokončené výroby žádný rozdíl neexistuje, přesto se provede nulové zaúčtování. Po uzavření montážní zakázky je proto celkový zůstatek na účtu nedokončené výroby související s účtováními podle montážní zakázky nulový a tato účtování na účet nedokončené výroby jsou automaticky úplně odsouhlasena.

 • V případě montážní zakázky typu demontáž s metodou výdeje „Manuální“ nebo „Backflush“ je proces odsouhlasení podobný jako ve dvou výše uvedených případech až na to, že na vrub účtu nedokončené výroby se zaúčtuje cena produktu a v jeho prospěch cena demontovaných komponent.

Účtování na účet nedokončené výroby se automaticky plně odsouhlasí až po uzavření příslušné montážní zakázky, a to bez ohledu na to, zda je montážní zakázka dokončena prostřednictvím několika výdejů a příjmů nebo zda výdej či příjem souvisí s více než jednou montážní zakázkou.

Pokud však byl před automatickým systémovým odsouhlasením účet nedokončené výroby ve výše uvedených případech plně ručně odsouhlasen, SAP Business One systémové odsouhlasení neprovede.

Příklad Příklad

 1. Vytvoříte následující standardní montážní zakázku a uvolníte ji:

  Produkt Sada nástrojů

  Plánované množství: 1

  Artikl

  Základní množství

  Plánované množství

  Metoda výdeje

  Jednotková cena

  Kladivo

  1

  1

  Backflush

  20

  Šroubovák

  2

  2

  Backflush

  10

 2. Vytvoříte následující doklad „Příjem z výroby“ založený na montážní zakázce:

  Artikl

  Jednotková cena

  Naplánováno

  Dokončeno

  Sada nástrojů

  50

  1

  1

  Do deníku je zaúčtován následující odpovídající zápis:

  Účet

  Má dáti

  Dal

  Nedokončená výroba

  50

  Účet zásob

  50

  Účet zásob

  40

  Nedokončená výroba

  40

 3. Uzavřete montážní zakázku a do deníku je zaúčtován následující odpovídající zápis:

  Účet

  Má dáti

  Dal

  Nedokončená výroba

  10

  Nedokončená výroba – odchylky

  10

SAP Business One automaticky odsouhlasí následující účet nedokončené výroby:

Účet

Má dáti

Dal

Částka odsouhlasení

Splatný zůstatek

Nedokončená výroba

50

50

0

Nedokončená výroba

40

Nedokončená výroba

10

Konec příkladu.

Další info

Převodní účty

Was this page helpful to you?

Related Content

The following content is not part of SAP product documentation. For more information, see the following disclaimer Information published on SAP site .