บัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภททั่วไปจะทำหน้าที่เป็นเรคคอร์ดที่สมบูรณ์ของรายการทางธุรกิจทั้งหมด เป็นการอ้างอิงแบบรวมศูนย์และเป็นปัจจุบันสำหรับการแสดงบัญชี รายการจริงแต่ละรายการสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลาในการประมวลผลตามเวลาจริง ด้วยการแสดงเอกสาร บรรทัดรายการ และตัวเลขผลรวมของรายการต้นแบบในหลายระดับ

รายการฟังก์ชัน

ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันที่มีีไว้รองรับ Building Block นี้

  • การผ่านรายการเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป
  • การแสดงบัญชีรายวันเอกสาร
  • การแสดงยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป (รายการ)
  • การดำเนินการรายการที่เกิดขึ้นประจำ
  • การปรับปรุงบัญชี การหักล้างโดยอัตโนมัติและโดยผู้ใช้

ประเด็นสำคัญ

การบันทึกรายการทางธุรกิจทั้งหมดทำให้แน่ใจว่าข้อมูลทางบัญชีสมบูรณ์และถูกต้อง

 
รายละเอียดทางธุรกิจ
ภาพรวมของภาพจำลอง
ขั้นตอนกระบวนการทางธุรกิจ