Главна книга

Главната книга служи като пълен запис на всички бизнес транзакции. Това е централизираната, актуална референция за отчетността за сметките. Фактически отделни сделки могат да се проверяват по всяко време при обработка в реално време чрез показване на оригинални документи, единични позиции и данни за транзакция на различни нива.

Списък на функциите

За поддръжка на този building block са предоставени следните функции:

  • Осчетоводяване на документи за сметки от главна книга
  • Показване на журнала документи
  • Показване на салда в ГК (списък)
  • Изпълнение на повтарящи се записи
  • Поддръжка на сметка: Автоматично и ръчно изравняване

Ключови моменти

Записването на всички бизнес транзакции обезпечава пълни и точни счетоводни данни.

 
Подробни бизнес данни
Преглед на сценарий
Документация за бизнес процес